Česká levice není jednorozměrná

2 komentáře

Ondřej Slačálek

26. 1. 2011

Ohlas na článek Petra Uhla v komentáři publikovaném v deníku Právo “Je řešení jen v reformě?”

Petr Uhl ve svém komentáři Je řešení jen v reformě? reflektuje první diskusi levicového thinktanku CESTA a píše: „Cestu založili intelektuálové… s částí vedení ČSSD a s novou Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ ProAlt… Z článků, které zveřejnili za poslední rok lidé z Cesty a z iniciativy ProAlt, soudím, že oni snad bez výjimky vycházejí ze zásad sociálně-tržního hospodářství a z vize sjednocené Evropy a podporují její politickou integraci.“ Jakkoli jindy jsou články Petra Uhla snad až puntičkářsky precizní, v tomto případě by si text zasloužil drobné upřesnění. 

V iniciativě ProAlt se setkali lidé různých názorů, levice všech možných odstínů, ale i lidé, kteří se k levici nehlásí, např. z prostředí ekologických či lidskoprávních nevládek či zklamaní voliči Zelených. Pod ustavujícím prohlášením ProAltu nalezneme podpisy liberálů, křesťanů, sociálních demokratů i anarchistů a trockistů. V iniciativě se setkali někteří aktivisté Ne základnám s některými aktivisty Člověka v tísni a také těch, kteří se dosud politicky nijak nevymezovali. Všechny spojila vůle ke společnému vystoupení proti chystaným reformám coby útokům na společenskou solidaritu. To je spojilo, ale zároveň neomezilo v dalších aktivitách. A tak někteří podporují (nikoli spoluzakládají) CESTA a snaží se otevřít sociální demokracii kritičtější perspektivě, jiní jsou dál aktivní v ekologických kauzách a ještě jiní rozvíjejí radikální kritickou teorii.

Mnozí se jistě hlásí k sociálnětržnímu hospodářství a považují za důležité zejména tváří v tvář stávající eurocynické garnituře zdůrazňovat pozitiva evropské integrace. V ProAltu se ale setkávají i ti, kteří si kladou otázku, zda trh, jak jej známe, neselhává již příliš často a závažně a zda přízvisko „sociální“ není pouze ozdobou. Jakkoli se ProAlt výslovně vymezuje vůči ultrapravici a sotva může také lákat nacionalistické a neoliberální euroskeptiky, mají v něm své místo vedle stoupenců také kritikové evropské integrace – ti, kteří EU vnímají nejen jako záruku práv, ale také jako instituci elitářskou a byrokratickou, podporující zájmy části nadnárodních firem. Vedle stoupenců sociální demokracie či nějaké podoby politiky zelených spojuje ProAlt i síly těch, kteří chtějí uvažovat o zásadnější společenské alternativě. Vedle stoupenců alternativ v rámci základních stávajících institucí tak má v ProAltu své místo i proud, pro nějž je Petr Uhl inspirativní ne tolik jako dnešní liberální komentátor, ale spíše jako svého času stoupenec svobodného socialismu a spoluautor Programu společenské samosprávy.

Též na:

http://pravo.novinky.cz/p021a06c.php

Tags: 

Readers Comments (2)
  1. Jestliže ProAlt se od samého začátku spolčuje s takovými prolhanými darebáky,jako je Petr Uhl,tak z ní nic dobrého nevzejde.Uhl svým lhaním,že komunisté zabili demonstranta spustil údajnou revoluci.Hned na to se dali političtí lumpové do pohybu,aby byli co nejdříve u politického koryta.Pokud má vzniknout hnutí,které má být pro tuto zemi přínosem,tak to musí být vytvořeno mladými lidmi a hájit zájmy mladých lidí.Se starými politickými šíbry je cesta jen dál ke státnímu bankrotu.Je třeba ,aby mladou generaci sjednotilo heslo:”Kdo si dluhy nadělal,ať si dluhy zaplatí”.Takto se zdá,že ProAlt má být pouze výtahem starých profláknutých politických šíbrů k politickým korytům.

  2. možná zapoměl, že na mrtvého demonstranta vedoucího ke spuštění údajné revoluce si zahrál příslušník Stb.

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.