Milan Štefanec: Nabízet Chalupovi spolupráci je krok více než nebezpečný

There are no comments

Mají ekologické organizace nabízet spolupráci novému ministru životního prostředí?

Primárním smyslem činnosti ekologických nevládních organizací mají být aktivity chránící přírodu a životní prostředí, podpora aktivit zapojujících veřejnost do této ochrany a hledání a nabízení k přírodě šetrných alternativ. Mohou tak činit různými způsoby od ekologické výchovy, sázení stromů a čištění řek, prosazování ekologické legislativy, poradenstvím občanům, účastí v rozhodovacích procesech, veřejnými demonstracemi i akcemi občanské neposlušnosti. Odpověď na úvodní otázku je tedy třeba dát do souvislosti s tím, jaký cíl nabídka spolupráce má a co se od ní očekává. Může vést ke skutečné spolupráci a nápomoci při řešení některého z uvedených témat?

Více zde

Tags: 

Readers Comments (0)
Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.