Tag Archive: programove-prohlaseni-vlady

Komentář k Programovému prohlášení Vlády České republiky ze dne 4. 8. 2010 – vláda premiéra Nečase

ZDRAVOTNICTVÍ (kurzivou je uveden text vládního prohlášení) I. Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém  Vláda nechce zvyšovat progresi daně z příjmů fyzických osob. Vláda eliminuje degresi u této daně nad stropy ...

Iniciativa ProAlt kritizuje programové prohlášení vlády v oblasti ochrany životního prostředí

ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ upozorňuje, že programové prohlášení vlády v oblasti ochrany životního prostředí skrývá řadu hrozeb. ProAlt kritizuje postoj vlády k životnímu prostředí především z těchto ...