Tag Archive: reforma

Demonstrace proti reformám 5. března 2011

V sobotu 5. března uspořádá iniciativa ProAlt za podpory dalších organizací první demonstraci proti plánovaným reformám. Začátek akce je od 14.00h na náměstí Republiky v Praze. Zatímco minulý rok proběhl ve ...

Je řešení jen v reformě?

Petr Uhl Právo 22. 2. 2011 Domnělý či skutečný význam výrazů zneužívání sociálních dávek, škrty ve výdajích a státní bankrot, ale i reformy nebo selhání sociálního státu byl tento týden na ...

Dny akcí proti útokům na vysokoškolské vzdělávání

15. 11. - DESET FALEŠNÝCH A JEDEN SKUTEČNÝ DŮVOD, PROČ ZAVÉST ŠKOLNÉ - přednáška Jana Kellera 18:00, FF UK - nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131 16. 11. - POTŘEBUJE VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ...

Projev mluvčí ProAltu Terezy Stöckelové na demonstraci za lidská práva a proti Romanu Jochovi

Hezké odpoledne, před třemi týdny jsme se zde sešli, abychom vládu a veřejnost upozornili na to, jakým názorům bude naslouchat premiér Nečas, pokud si za svého poradce pro lidská práva zvolí ...

Happening: Bič pro DRÁBkA: návrat starých časů?

Reformy v pracovním právu ohlašované současnou vládou jednoznačně nadřazující zaměstnavatele nad zaměstnance vyvolávají mezi širokými skupinami obyvatelstva značné obavy. Ty jsou způsobeny konkrétními návrhy, které se objevují, i jejich ideologickým ...

Společnost se škrtnout nedá, říká nové opoziční hnutí

Den před hlasováním o důvěře vládě, 9. 8. 2010, vystoupil ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ se svým ustavujícím prohlášením Společnost se škrtnout nedá. Podpis pod ...

Kdo jsme?

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, ...

Debata o neoliberálních reformách a o tom, jak jim čelit (záznam)

Záznam debaty inspirované iniciativou ProAlt a Manifestem radikálního liberalismu a uspořádané  Deníkem Referendum v prostorách New York University v Praze (3.11 2010). Účastnili se jí Václav Bělohradský, Jan Černý, Michael ...

Základní prohlášení

Základní prohlášení Společnost se škrtnout nedá Prohlášení ProAlt - Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ Mluví o „vládě rozpočtové odpovědnosti“. Nastolují však vládu neodpovědnosti vůči společnosti i přírodě. Je proto třeba, ...

Pracovní skupiny ProAltu

V rámci iniciativy ProAlt působí sedm pracovních skupin: Organizační Pracovně-právní a sociální Makroekonomická Ekologická Zdravotnická Výzkum, vysoké školy a kultura Zahraniční politika   Organizační skupina ProAltu Organizační skupina, zvaná též „mopp“, nemá žádnou specializaci, proto se vyjadřuje ke všemu. Je Ferdou ...