Tag Archive: skolne

Demonstrace proti reformám 5. března 2011

V sobotu 5. března uspořádá iniciativa ProAlt za podpory dalších organizací první demonstraci proti plánovaným reformám. Začátek akce je od 14.00h na náměstí Republiky v Praze. Zatímco minulý rok proběhl ve ...

Komu prospěje zavedení školného – přednáška Jana Kellera

V rámci akcí pořádaných k Mezinárodnímu dni studentstva proběhla v pondělí 15. listopadu 2010 ve velké aule hlavní budovy FF UK na Palachově náměstí přednáška Jana Kellera Deset falešných a ...

Dny akcí proti útokům na vysokoškolské vzdělávání

15. 11. - DESET FALEŠNÝCH A JEDEN SKUTEČNÝ DŮVOD, PROČ ZAVÉST ŠKOLNÉ - přednáška Jana Kellera 18:00, FF UK - nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131 16. 11. - POTŘEBUJE VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ...

Protestní pochod proti komercionalizaci vzdělávacího systému VŠ

Protestní pochod proti komercionalizaci VŠ a proti vládním finančním škrtům v oblasti terciálního vzdělávání a výzkumu. Akce proběhne v rámci akčních studentských dnů, které začnou 15.11.2010, a na kterých se ...