Tag Archive: spratelene-organizace
IuRe

IuRe – Iuridicum Remedium

Občanské sdružení, které se zabývá ochranou práva na soukromí. [caption id="attachment_1037" align="alignleft" width="440" caption="IuRe"][/caption] http://www.iure.org

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Občanské sdružení založené skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. Dlouhodobě se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách a také pomocí rodinám, jejichž ...

Nesehnutí Brno

Nezávislé sociálně ekologické hnutí, které pracuje na základě přesvědčení, že ekologické problémy je třeba vnímat spolu s jejich sociálními příčinami a důsledky a s ohledem na ně, je třeba je ...

Deník Referendum

Nezávislý internetový deník http://www.denikreferendum.cz/

Už se na to nemohu dívat

Neformální iniciativa vyučujících zejména z Karlovy univerzity, kteří se už od roku 2008 nemohou dívat na přípravu problematických reforem vysokého školství, vědy a výzkumu. http://www.uzsenatonemohudivat.cz/

Věda žije

Občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky ...

Akční spolek nezaměstnaných

Navazuje na tradice rozsáhlého a úspěšného českého hnutí nezaměstnaných z doby Velké krize a inspiruje se také současnou činností hnutí nezaměstnaných v ostatních vyspělých zemích. http://www.akcnispolek.estranky.cz/

Ne základnám

Cílem této iniciativy je nenásilnou formou bojovat proti umístění radarové, raketové či jiné základny USA na našem území a prosadit vypsání referenda v této otázce. www.nezakladnam.cz

Odbory

Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 32 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek ...

Alternativa zdola

Síťová občanská iniciativa, která si klade za cíl podporovat komunitní hnutí v České republice. http://alternativazdola.cz/

Další stránka »